ANY : 1991
CLIENT : AJUNTAMENT D'ARBECA
COL·LABORADORS : SOLÉ ROMAN ARQUITECTES
SUPERFÍCIE SU I SURB :  88.440 M2
HABITANTS :  2.512 (any 1.991)
LOCALITZACIÓ : ARBECA
ESTAT : APROVAT DEFINITIVAMENT
Back to Top