ANY : 2008
CLIENT : AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG
COL·LABORADORS : SOLÉ ROMAN ARQUITECTES
SUPERFÍCIE SU I SURB :  472.690 M2
HABITANTS :  468 (any 2008)
LOCALITZACIÓ : VILANOVA DE BELLPUIG
ESTAT : APROVAT DEFINITIVAMENT
Back to Top