ANY : 2007
CLIENT : AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS
COL·LABORADORS : SOLÉ ROMAN ARQUITECTES
SUPERFÍCIE SU I SURB :  35.940 M2
LOCALITZACIÓ : LA ROCA DEL VALLÈS
ESTAT : APROVAT DEFINITIVAMENT
Back to Top